"Sa 35 years na serbisyo ko sa NPC, Natutunan ko na kailangan masipag ka, marunong makisama at sanay sumunod. NPC ang bumuhay sa akin at sa aking pamilya. Kahit na maliit lang ang aking kita, pinilit ko na makatapos ang aking tatlong anak. Sinabi ko sa mga anak ko na mahirap ang walang pinag-aralan. Awa ng Dyos, may 2 na akong guro at isang nakatapos ng kursong accountancy. Lahat ng taon na ginugol ko sa NPC ay aking maliit na kontribusyon para ating gobyerno."

Johnny Bunay
Engineering Aide